Dekoration & Målning

Du beskriver vad, var och när du vill ha ett arbete utfört av någon av våra skickliga yrkesmän. Vi hjälper dig att beskriva det arbete du vill ha utfört. Vi arbetar med planering av byggnader och byggda miljöer, där målet är att anpassa byggnaden både konstnärligt och kontextuellt med den omgivning den är placerad i samt utforma dess interiör med en rumslig medvetenhet i byggprocessen.

 

 

Comments are closed.